Arctic Land е 40-линейна видео-слот игра.

Arctic Land

Максималният възможен общ залог за една игра е 8 000 кредита. При 3,4,5 фигури се стартират съответно 3, 5 или 7 свободни игри.

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГА ИГРА: