МИСИЯ

Мисията на ДЖЕЙ ПИ ЕЛ е да разработва и реализира високотехнологични продукти, както и постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, предлагайки им продукти с доказано качество, отговарящи на високите световни стандарти. ДЖЕЙ ПИ ЕЛ гарантира спазването на оптимални срокове на доставка и безкомпромисно сервизиране и профилактика на предоставяното оборудване.

СТРАТЕГИЯ

Създадена през 1991 година, ДЖЕЙ ПИ ЕЛ ЕООД има репутация на лидер в своя бранш заради оптималното съотношение между високо качество на продуктите, компетентност и добро обслужване от страна на внимателно подбрани и специално обучени търговски и сервизни специалисти.

ЦЕННОСТИ

Успехът на ДЖЕЙ ПИ ЕЛ ЕООД се дължи на високите цели, които си поставяме, професионалната компетентност и ясната визия, която имаме за бъдещото развитие на компанията. Ние придаваме първостепенна важност по отношение постигането на максимално удовлетворение за клиента.

ВИЗИЯ

Нашата корпоративна визия е да бъдем сред безспорните лидери на пазара, като постигаме отлично партньорство с клиентите и удовлетворение на потребителите. Ние изследваме нови възможности, изграждаме и развиваме съвършени процеси, системи и умения в организацията, с цел да бъдем максимално близо до своите клиенти и да предлагаме все повече и по-качествени продукти и услуги.

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

Като социално отговорна компания ДЖЕЙ ПИ ЕЛ е инициатор на редица социални програми, културни фондации и мероприятия.

Фирма ДЖЕЙ ПИ ЕЛ е ангажирана с опазването на околната среда като първостепенен актив.

КАРИЕРИ

Ние в ДЖЕЙ ПИ ЕЛ вярваме, че хората са в основата на нашия успех. И защото успехът ни зависи от уменията, креативността, мисълта и решителните действия на целия ни екип, ние постоянно развиваме компанията и предоставяме нови възможности за растеж и усъвършенстване на служителите.

Ние предоставяме добре работеща среда и възможност на всеки един служител да разкриете потенциала си, за да покаже най-доброто от себе си и да постигне максимални резултати!

АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА

Във фирма ДЖЕЙ ПИ ЕЛ е въведен кодекс за провеждане на открита антикорупционна политика от служителите в цялата компания на всички длъжности и управленски нива. Осигурени са и надеждни практики за контрол.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Да демонстрираме и доказваме ежедневно иновативност, качество и дизайн, защото това са трите компонента, движещи развлекателния бизнес към развитие и просперитет.

 • Стремеж към непрекъснато развитие на съществуващите техники и технологии за производство на игрални автомати.

 • Да бъдем винаги близо до клиентите си, да познаваме добре техните нужди и да поддържаме дългосрочно партньорство с тях.

 • Системно повишаване компетентността на кадрите на всички нива.

ЦЕННОСТИ

 • Коректност
  Ние изпълняваме поетите ангажименти.

 • Професионална компетентност и отговорност;
  Ние държим да бъдем и сме експерти в областта, в която работим.

 • Близост до клиента
  Ние знаем, че само когато сме близо до клиентите си, можем да предложим най-добрия продукт, съобразен с техните нужди.

 • Компания, базирана на хората
  Ние знаем, че успехът на се дължи на хората, работещи за компанията. Затова ние, в ДЖЕЙ ПИ ЕЛ, непрекъснато инвестираме в човешкия капитал.